ASPIRACJA SZPIKU KOSTNEGO

Igła do aspiracji szpiku - wersja typu standard "młotek" (rys. 1)

 • igła przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego

 • wygodny, ergonomiczny uchwyt typu „młotek”

 • igła zaopatrzona w demontowalny regulator długości ostrza

 • w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock

 

Igła do aspiracji szpiku - wersja typu standard "młotek" z bocznymi otworami (rys. 2)

 • igła przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego

 • wygodny, ergonomiczny uchwyt typu „młotek”

 • igła zaopatrzona w demontowalny regulator długości ostrza

 • w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock

 • igła  wyposażona  w części  dystalnej  w dwa naprzeciwległe otwory umożliwiające szybkie i  efektywne  pobieranie  komórek  macierzystych  hemopoezy  z talerza biodrowego

 

Igła do aspiracji szpiku - wersja typu standard "motylek" (rys. 3)

 • igła przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego

 • wąski uchwyt typu „motylek”

 • igła zaopatrzona w demontowalny regulator długości ostrza

 • w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock

 

Igła do aspiracji szpiku - wersja typu standard "motylek" z bocznymi otworami (rys. 4)

 • igła przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego

 • wąski uchwyt typu „motylek”

 • igła zaopatrzona w regulator długości ostrza

 • w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock

 • igła  wyposażona  w części  dystalnej  w dwa naprzeciwległe otwory umożliwiające szybkie i  efektywne  pobieranie  komórek  macierzystych  hemopoezy  z talerza biodrowego

 

Igła do aspiracji szpiku - wersja z dodatkowym uchwytem (rys. 5)

 • igła przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego

 • dodatkowy, ściągalny uchwyt gwarantuje wygodę w manewrowaniu igłą

 • igła zaopatrzona w regulator długości ostrza

 • w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock

 

Igła do transplantacji komórek macierzystych hemopoezy - wersja typu Harvest (rys. 6)

 • ergonomiczny uchwyt typu „młotek” gwarantuje wygodę w manewrowaniu igłą

 • piramidalny,  oznakowany  mandryn  pozwala  z  łatwością   penetrować  jamę szpikową

 • igła posiadająca w części dystalnej 5, 8 lub 15 otworów umożliwiających szybkie pobieranie komórek macierzystych hemopoezy z talerza biodrowego

 • w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock

 • dodatkowy mandryn umożliwiajacy ponowne nakłucie

 

oferta ogólna         narzędzia           urologia          biopsja         przeciwżylakowe         pompy